zdravé finance

I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.

Minimum finanční gramotnosti podle "Bohatého táty" Roberta Kiyosakiho:

1/ Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit.  

  • Zákon výdělku praví: "Peníze jsou nejdříve v hlavě, potom ve skutečnosti".  Zásadní je pochopit způsob generování peněz z Cash Flow Kvadrantu a rozdíl mezi aktivním a pasivním příjmem. To, ze kterého kvadrantu peníze získáváme, prozrazují naše slova (tedy způsob myšlení). "Z" - zaměstnanec má nejraději slova jistota a výhody, zajímá se o výši platu. "S" - osoba samostatně výdělečně činná či majitel s.r.o. - má ráda slovo svoboda ve smyslu žádný šéf (o časové svobodě, ani o finanční nemůže být ale řeč), jejich příjem se odvíjí od provizí z aktivního příjmu nebo hodinové mzdy. Nejraději dělají vše sami. Když nepracují, peníze neproudí. Toto je nejtěžší způsob obživy.
  • Oba typy příjmu představují "levou stravu" kvadrantu, kdy je čas směňován za peníze.
  • Skutečné bohatství se podle autora Cash Flow Kvadrantu Roberta Kiyosakiho vytváří pouze na "pravé straně". Zde operují "I" - investoři, za které pracují peníze a "M" - majitelé systémů, za ktré pracují lidé. Tři druhy: 1/ akciová společnost 2/ frenšíra (používáte vymyšlený systém, za úspěch - know how a zaškolení - zaplatíte ovšem velké peníze) 3/ síťový marketing (provize ze sítě chytrých spotřebitelů) - stačí sdílet vybraný e-shop a zamilovat si "své" produtky. Musíte si ovšem vybrat správnou firmu, a stát se osobností typu "M". Většina lidí totiž skončí jako "S" (prodává, popř. učí, jak nakupovat či prodávat produkty), zatímco "M" je spíš učitelem, lídrem, který inspiruje a pomáhá. "Z" většinou své úsilí velmi brzy vzdá, v lepším případě si výhodně nakupuje kvalitní produkty.

2/ Peníze je třeba udržet, a to bývá paradoxně těžší než je vydělat.

  • Hluboko do kapsy může mít člověk, který vydělává deset tisíc měsíčně stejně jako někdo, kdo vydělává padesát tisíc, ale žije za šedesát.
  • Zákon utrácení zní: "Nejprve zaplaťte sami sobě", tj. z vydělaných peněz odložte minimálně 10%, a pak žijte z toho, co zbude."

3/  Peníze je třeba investovat tak, aby byly nejen rozmnožovány, ale zároveň i chráněny.

  • Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv (peníze do naší kapsy přinášejí, například činžovní domy,  akcie ...) nebo pasiv (peníze z naší kapsy odnášejí, např. dům, ve kterém bydlíme, auto, které neslouží k podnikání, děti...). Pozor na hloupé dluhy! Bohatí si půjčují pouze na aktiva!

4/ Peníze je třeba si užívat.

  • Peníze musejí proudit, přinášet užitek. Vylepšovat život. Nežijeme, abychom hromadili peníze, ale abychom si zajistili pohodlný život. Dnes se bez peněz žít nedá. Inspirací může být zmíněné chytré nakupování (síťový marketing).