Školení školitelů

Výcvik lektorů pro vedení praktického kurzu. Podmínkou je absolvování kurzu, přečtení doporučené literatury a ověření v praxi, tj. vlastní zkušenosti.