Úspěšný networking

Úspěšný networking

autorka: Anne Boeová. Nakl. Alman 2000

* Kdyby každý člověk věděl, jak úspěšně vytvářet a využívat sítě, jistě bychom všichni společně vstoupili do zlatého věku hojnosti, klidu a míru. Místo soupeření bychom spolupracovali.

Networking je životní způsob na peincipu výhra - výhra. Největší radostí je vzájemné přispění a pomoc. Prvním člověkem, kterému byste měli pomoci, jste vy sami. Můžete mít všechen blahobyt, ale nikdy nebudete mít dobrý pocit, pokud se vynecháte.

Úspěch v NW záleží na tom, zda dokážete soustředit svou energii. A dělat vše s radostí. Pokud něco není zábavné, nemá cenu se do toho pouštět. Důležitou součástí je vlastní rozvoj a potěšení z nově nalezené svobody. Očekávejte nečekané!

a/ První krokem na cestě k získání toho, co chceme, je tedy stanovení cílů.

b/ Druhým krokem je pomáhat lidem k uskutečňování jejich cílů.

Vytváření sítí je však více než pouhou hrou - je to metoda společné komunikace a vzájemného prospěchu.
Vytváření sítí (Networking - NW) není nic jiného než vytváření vztahů, kontaktů s lidmi za účelem sdílení čehokoli, co všem přináší prospěch.

NW je univerzální princip - vyvinul se z výměnného obchodu v dobách velmi dávno minulých. Účelem NW je předávat a získávat informace. Neprodáváte, jen hovoříte. Nežádáte o laskavost, ale poskytujete cenné informace.


V současném podnikatelském světě (ale i v životě)
nezáleží ani tak na tom, co znáte, ale koho znáte.


Ať pracujete či podnikáte, vždy je nesmírně důležité, koho znáte. Průzkumy ukazují, že téměř 80 % volných pracovních míst v USA není veřejně oznámeno, tzn., že na úřadech práce  v inzerátech se objeví pouze 20 % nabídek. Při využití své sítě dostáváte zároveň doporučení a vaše schopnost uspět se zvyšuje podle zákona pravděpodobnosti. Čas, který strávíte nad hodnocením svých kontaktů, je investicí do vašeho úspěchu.


Systém osobních doporučení je zatím to nejlepší, co funguje

Vypracujte si seznam kontaktů a vedle toho neustále na sobě pracujte, především zvyšujte svoji sebedůvěru.


Jak zvyšovat svoji sebedůvěru?

Vyjasňujte si své cíle, představujte si, jak se budete cítit po jejich dosažení... Jakmile určíte, co chcete, hned se ptejte: "Neznáte někoho, kdo ...?" "Máte nějaké kontakty na ...?" "Nevíš, kdo by mi pomohl ...?" a počkejte na odpověď.

Nezapomínejte udělat si čas na přemýšlení. Zamyslete se, zda kráčíte po cestě vedoucí k prosperitě, nebo zda se jen honíte jako na kolotoči. Snaha vyhýbat se změnám je běžný lidský rys. Je to však velmi škodlivý zvyk. Život je ve skutečnosti neustálá změna. 

Je načase poznat své tajné sny. Začátek poznání sebe sama začíná ujasněním si, co vlastně chceme. Které činnosti děláte rádi? Ve kterých vynikáte? Nedělejte si starosti, jak své velké sny uskutečníte. Vaše představivost a násldné příležitosti vám ukáží cestu.


Pokud věříte sami sobě, můžete mít v životě, po čem
toužíte.

Networker ví, že existuje přímý vztah mezi sebedůvěrou a finanční pohodou. Dokáže si přitáhnout zdroje, lidi i myšlenky, neboť je přesvědčen o tom, že si zaslouží obrovský úspěch.


 Peníze a hojnost

Chcete-li se osvobodit, musíte se zamyslet nad tím, co si představujete pod pojmem hojnost a dostatek peněz.
Někteří lidé se domnívají, že jsou povzneseni nad finanční otázky a cítí se natolik intelektuálně nadřazení, že nehodlají ztrácet čas každodenním prozaickým obstaráváním peněz. Takoví jedinci očekávají, že je okolní svět bude podporovat, a často zůstávají hladoví, protože si nikdo nevšimne jejich jedinečnosti. Skutečností je, že bez peněz nemůže být člověk v dnešním světě svobodný. Chudoba znamená omezení. Za svoji práci si nechejte zaplatit tolik, kolik si zasloužíte. Získáte tím svou cenu. Děláte-li to, co máte rádi, potřebné zdroje se objeví.

Na peníze je třeba se připravit, zejména vnitřně. Jinak nás mohu zničit. Objevte hodnotu peněz už nyní a potom teprve se staňte bohatými podle svých představ. Peníze samy o sobě nic neřeší. Často slyšíme: "Kdybych tak měl více peněz ..." Ale když takový člověk získá peníze, není šťastný, chce více, protože s jídlem roste chuť. Budete-li uvažovat o nadbytku ve smyslu energie, připravíte se na přijímání neomezeného množství, protože energie nemá hranice. Energie je abstraktní představa. Peníze jsou myšlenkovou formou. Jsou symbolem energie a nemají žádnou skutečnou vnitřní hodnotu. Nejsou dobré ani špatné. Jsou takové, co si o nich myslíme, že jsou.

Peníze jsou formou věčné energie. Musejí neustále obíhat, aby vytvořily hybnou sílu... K vydělávání peněz nejsou zapotřebí peníze, ale vyhledávání příležitostí. Zlaté pravidlo: "Své finanční problémy můžete vyřešit tak, že se naučíte řešit problémy jiných".
Nyní víte, že jste již bohatí - sami jste svým zlatým dolem. Úspěšný networker zná a využívá důležité pravidlo úspěchu: Naučit se hospodařit s energií (časem), tj.  dávat přednost důležitým věcem, jednat podle priorit. Využívá další účinný nástroj, a sice svoji tvůrčí představivost. Myšlenkové obrazy - a doprovázející pocity - totiž tvoří skutečnost. Pozor tedy, na co nejčastěji myslíte. Je dokázáno, že podvědomí nerozlišuje mezi tím, co "skutečně" je, a co si jen představujete.


Změníte-li představu o sobě samých, změníte i svou osobnost a
své chování.

Každý, kdo má zdravou představu o sobě, má právo získat materiální statky. Je v lidské  přirozenosti usilovat o splnění cílů. Je lidskou přirozeností žít v hojnosti. Schopnost tvořit je v každém z nás. Svými myšlenkami dáváme do pohybu tvořivé síly, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Jsme jako magnet - stejné přitahuje stejné.
Rozhodující jsou naše emoce. Sídlem emocí je srdce a srdce má převahu nad mozkem. Mozek umí pracovat s výlučně hmotnými principy, ale náš vnitřní průvodce (srdce) slučuje mysl, tělo a ducha.


Naučte se věřit sami sobě a naučte se považovat svůj vnitřní
hlas za přítele a průvodce.

Chce-li být člověk úspěšný v jakémkoli oboru, vyžaduje to cvik, cvik a ještě jednou cvik, odhodlání a vědomí vlastní hodnoty. Vytvářejte příležitosti a procvičujte je.