ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE

ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE

Sdílení zkušeností jako vzájemná podpora a prohlubování znalostí na téma Zdravé vztahy.

Doporučená literatura

 * Mel Probbinsonová: Jeden zvyk vám změní život

 * Miguel Ruiz: Čtyři dohody

 * Will Bowen: Svět bez stížností