ÚSPĚCH JE ZVYK. Návyky pro zdravý a úspěšný život

Cyklus volně propojených pracovních seminářů.

Na rozdíl od praktických kurzů, které jsou zaměřeny na nácvik dovedností, jsou pracovní semináře zaměřené na prohlubování znalostí získaných v kurzech s možnotí diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vzájemně se podporovat a inspirovat.

Každý seminář je veden podle tezí (jednoduchá božurka pro každý seminář), teze jsou doplněné užitečnými zvyklostmi pro každou oblast života a doporučenou literaturou.

V průběhu absolvování celého cyklu si vytváříte svoji vlastní "cvičebnici".