Seminář II. TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE

Seminář II. TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ  KOMUNIKACE

Návod pro zdravé vztahy ve 4 krocích

Člověk je tvor společenský. Je důležité vytvářet takové vztahy, které nás posilují a obohacují, a zbavit se vztahů, které nás srážejí a unavují. Vždy je třeba začít u sebe...

Schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností. Komunikace zahrnuje nejen mluvení, psaní, čtení a naslouchání, ale také schopnost empatie. Umění pochopit druhého, vidět situaci jeho očima.

 Praktický seminář se zaměřuje na 4 hlavní oblasti týkající se zdravých vztahů, každou oblast pak doplňují užitečné zvyklosti.