Nespoutaná energie. Ucelený program k překonání chronické únavy

Nespoutaná energie. Ucelený program k překonání chronické únavy

autor: Deepak Chopra. pragma.cz

 * Velmi užitečná kniha. Sice je kniha o překonávání únavy, což není můj problém, ale zaujaly mne další cenné informace, které se týkají celkového zdraví. Dozvěděla jsem se, co jsem tušila. Každý z nás je určitý typ nejen osobnosti co do chování, ale i co do celkového zdraví. Každý potřebujeme tedy ke svému zdraví - a dostatku energie - něco jiného. Ajurvéda rozděluje lidi do tří skupin....

Co je únava

Únava je jednou z nejčastějších stížností, se kterou se lidé na lékaře obracejí. Zřídka lze určit její příčinu... Může to být chudokrevnost, štítná žláza, žloutenka, cukrovka, mononukleóza, ledvinové problémy nebo jiné chronické zdravotní potíže. Nejprve doporučuji fyzické vyšetření, aby se vyloučily tyto možné případy. Pro drtivou většinu lidí, kteří trpí chronickou únavou, žádný zvláštní důvod určit nelze. Chronická únava představuje viditelný nedostatek energie, který na sobě můžeme pozorovat měsíc a déle. Je odlišná od okamžité únavy, která vzniká ve specifických situacích - například při učení nebo když musíme stihnout termín v práci.  Tato únava odezní. Chronicky unavení lidé již vstávají unaveni z postele. Únava se prohlubuje, když vstanou chodí, ...

Chronickou únavu můžeme definovat jako únavu, trvající nejméně měsíc, je přítomna každý den a zároveň ji nelze léčit spánkem. Protože většinou chybí fyzické příčiny, potom je jasné, že chronickou únavu seilně ovlivňují emocionální a psychické faktory. Některé studie dokonce odhalily, že v některých případech (CFS - Chronic Fatique Syndrome) se jedná o virovou infekci a zřejmě také nefunkčnost imunitního systému.

ŘEŠENÍ tohoto problému je vždy stejné: zaměřit se na ZÍSKÁN VÍCE ENERGIE, ne na odstranění únavy!

Jakmile porozumíme spojení mysli a těla (tj. jak myšlenky a emoce ovlivňují tělo  a naopak), můžeme
pochopit i důvody chronické únavy.... Odvádění energie je projevem spojení mysli a těla a tuto funkci řídí chemikálie, které jsou vyrobeny v mozku. Hladina energie vždy závisí na mnoha okolnostech., například na kvalitě stravy a trávení, teplotě vzduchu kolem nás, vašich myšlenkách a emocích a mnoha jiných.

Na základě kvantově mechanického přístupu autor nabízí několik pravidel, s jejichž pomocí se vám podaří prožít spíš čistou energie než chronickou únavu. 

Pravidlo 1. Vědomí má schopnost řídit. Pomocí spojení těla a mysli působí vědomí na tělo a vytváří zdraví. (mysl má schopnost léčit!)

Pravidlo 2. Energie pro život je přirozená, je nejzákladnější pravdou přírody

Pravidlo 3. Energie přirozeně plyně ze spojitého pole do systému těla a mysli. Únava vzniká zablokováním nebo nerovnováhou v tomto přirozeném toku.

Pravidlo 4. K zablokování nebo nerovnováze v systému mysli a těla dochází, když byla porušena harmonie s přírodou

Pravidlo 5. Klíčem k odstranění chronické únavy a získání dostatečné energie je proto ROVNOVÁHA. Rovnováha je klíčový princip této knihy, nabízí techniky k získání rovnováhy ve čtyřech oblastech: ve svém těle, mysli, chování a prostředí.

Pravidlo 6. Konečné řešení problému neleží v rovině daného problému! Řešení se spíš objeví, když se vyskytne druhý element právě opačné povahy, než je problém původní. Např. Lidé v místnosti mají tmu a řeší, proč je tma, jak je nepříjemná, ustanoví komisi na zjištění příčiny tmy a zkoumají možnosti, jak se naučit ve tmě žít... Jakmile se někdo omylem dotkne vypínače - tma je pryč. Takže skutečný problém nebyla tma, ale nepřítomnost světla. Tma nebyla, byl jen nedostatek světla. Stejné je to s únavou. Je to pouze nepřítomnost pozitivní síly, což je
energie. Z tohoto důvodu jsou všechny techniky a principy orientovány na získání energie pro systém těla a mysli.  Když budete žít svůj život v harmonii s vesmírem kolem nás a v nás, můžete zažít příliv energie větší, než si dokážete představit.

Pravidlo 7. Váta, pitta a kapha jsou základní kvantově mechanické mechanizmy těla a mysli, které ovládají
proudění inteligence a energie fyziologií individua. Ačkoli příroda potřebuje všechny tři principy pro vybudování a udržení lidského života, každý z nás má v tělesné soustavě jiný poměr dóš.

Váta je princip ovládající pohyb. U lidí, u kterých převládá tento princip, jsou dominantní tyto vlastnosti:

 • Lehký, slabé konstituce
 • Rychlé vykonávání činností
 • Nepravidelný hlad a zažívání
 • Lehký, přerušovaný spánek, sklon k nespavosti
 • Nadšení, životaschopnost, představivost
 • Vzrušivost, proměnlivá nálada
 • Rychle pochytí informace, ale snadno je také zapomene
 • Sklon k obavám
 • Tendence k zácpě
 • Lehce se unavuje, sklon k přepínání
 • Mentální a fyzická energie přichází v návalech

Pokud jste Váta,

 • Máte hlad v kteroukoli denní či noční  hodinu
 • Milujete vzrušení a neustálou změnu
 • Chodíte spát pokaždé v jinou dobu, vynecháváte jídla a vůbec udržujete nepravidelné zvyky
 • Jeden den je vaše trávení dobré, druhý den      špatné
 • Projevujete výbuchy emocí, které trvají krátce a jsou rychle zapomenuty
 • Máte rychlou chůzi.

Charakteristika tipu pitta:

 • Středně stavěný
 • Střední síla a vytrvalost
 • Pronikavý hlad žízeň, silné trávení
 • Tendence být podrážděný a vzteklý ve stresové situaci
 • Světlá nebo načervenalá pokožka, často s pihami
 • Averze ke slunci a teplému počasí
 • Podnikavý charakter, miluje výzvy
 • Pronikavý intelekt
 • Přesná, artikulovaná mluva
 • Nemůže vynechávat jídlo
 • Blond, světle hnědé či rezavé vlasy

Pokud jste pitta:

 • Pociťujete palčivý hlad, když je oběd o půl hodiny později
 • Žijete podle svých hodinek a nesnesete, když někdo plýtvá vaším časem
 • Probouzíte se v noci horkem nebo žízní
 • Velíte situaci nebo cítíte, že byste měli
 • Učíte se ze zkušenosti, že vás druzí někdy považují za příliš náročné, sarkastické nebo kritické
 • Při chůzi máte rozhodný krok

Charakteristika typu kapha:

 • Pevná, mocná postava, velká fyzická síla a vytrvalost
 • Klidná energie, pomalý a půvabný pohyb
 • Mírumilovná, relaxovaná osobnost, pomalu se rozčílí
 • Chladná, hladká a často mastná pokožka
 • Pomalu chápe nové informace, ale má dobrou dlouhodobou paměť
 • Hluboký a zdlouhavý spánek
 • Sklon k obezitě
 • Láskyplný, tolerantní, odpouštějící
 • Tendence být samolibý, majetnický

Pokud jste kapha,

 • Dlouho o věcech přemýšlíte, než učiníte rozhodnutí
 • Pomalu se probouzíte, dlouho ležíte v posteli a při vstávání potřebujete kávu
 • Jste spokojení se současným stavem a snažíte se ho udržet
 • Respektujete pocity druhých, do jejich stavu se dokážete vcítit
 • V jídle hledáte emocionální pohodlí
 • Máte půvabné pohyby, jasné oči a plavnou chůzi, i když máte nadváhu.

Pravidlo 8. Rovnováha dóš koordinuje celým systém těla a duše. Nevyváženost váta je nejběžnějším typem únavy. Jak náhle přepadne, tak rychle zmizí. Příznaky, které únavu tohoto typu doprovázejí je například úzkost, nespavost či menší deprese. Nevyváženost pitta a výsledná únava obvykle souvisí s přepracováním, nadměrným horkem nebo konzumací nevhodných jídel. Nejběžnější příznaky doprovázející únavu jsou
podrážděnost a hněv. Nevyváženost typu kapha má v sobě pocit tíhy doprovázený nepřekonatelným pocitem lhostejností. Únava bývá často spojována s nahromaděním nečistot nebo toxinů v organizmu, které doslova "dusí" mechanismy produkující energii v těle. Únava tohoto typu se většinou váže na těžkou formu emocionální deprese

Pravidlo 9. Na cokoliv v životě upřeme svoji pozornost, roste. Pouze na kvalitě naší pozornosti závisí, jestli je to v náš prospěch či neprospěch.

 Pravidlo 10. Kvalita trávení je hlavní faktor povzbuzující vitální biologickou energii. 4 hlavní faktory, které
ovlivňují trávení: kvalita vnímání, načasování, množství a kvalita potravy.

Realizace následujících principů může vyžadovat změnu vašich dosavadních zvyklostí, ale jejich pozitivní účinky budou okamžitě znát, a budou stát za to, protože vás přiblíží přirozenému způsobu stravy a trávení:

 • Jezte v tiché a klidné atmosféře. Během jídla neodvádějte svoji pozornost například ke zprávám v TV, ke čtení novin. Když se plně soustředíte na jídlo, na jeho chutě a vůně, vaše trávení se kvalitní.
 • Zaveďte pravidelnou dobu stravování.  Nepravidelné stravování znemožňuje      důkladné trávení, mate váš organizmus.
 • Vždycky si k jídlu sedněte. I kdybyste jen svačili, vždy se najděte čas a k jídlu si sedněte.
 • Nejezte, když jste rozrušeni. Rozrušení nebo vztek při jídle odvádí pozornost a oslabuje trávení.
 • Jezte jen tolik abyste se cítili pohodlně a spokojeně. Množství jídla je velmi důležitý faktor pro dobré trávení.
 • Vyhněte se konzumaci ledových nápojů a jídel. Studené substance trávení zmrazují. Bohužel, pití studených nápojů během jídla je dost zakořeněný zvyk.
 • Při jídle nemluvte. Pokud už musíte mluvit, potom by konverzace měla být klidná a lehká.
 • Jezte mírnou rychlostí. Hltaná jídla velmi ztěžují trávení. Uspěchané jídlo je pro trávení to nejhorší, co můžete svému zdraví a energii dát.
 • Nejezte nic dalšího, dokud úplně nevytrávíte poslední jídlo. Trávení jídla trvá 3-4 hodiny. Když nemáte  hlad, nejezte.
 • Po jídle chvíli seďte v klidu. To podporuje vaše trávení.

Důležitá pozn.: Hlavní jídlo jezte v poledne a NE večer. Stejně tak západní zvyk jíst bohatou snídani může být pro zdraví a energii škodlivý. Trávení je po ránu příliš pomalé. Proto ajurvéda doporučuje po ránu pouze lehké jídlo. Když ráno nemáte hlad, je rozumné snídani vynechat a šetřit si "trávicí oheň" na čas oběda.

Další pozn.: Na odstranění "amy" pomáhá popíjení horké vody, která byla vařená 10 minut. Když se voda vaří, dodává jí to energii. Potom vodu dejte do termosky a po hltech popíjejte, když jdete kolem termosky. Pro čištění organizmu není důležité, kolik vody vypijete, ale pro výsledný čistící efekt je důležitá její teplota a frekvence, s jakou pijeme.

Tabulka pro hlídání těchto návyků na str. 42

Pravidlo 11. Neúplné a nevyvážené trávení způsobuje vznik fyziologických nečistot, které se nazývají "ama" a
které blokují volné proudění energie v těle. Životní energie se zvýší, pokud se těchto nečistot zbavíte.

Pravidlo 12. Některé potraviny jsou přirozeným zdrojem energie, zatímco jiné mohou otupit tělo i mysl a
způsobit tak únavu. Účinek dané stravy závisí na jejich dědičných vlastnostech, ale také na tom, odkud pochází, jak byla připravena a konzumována. Jakmile jídlo jednou uvaříte, již ho neohřívejte. Alespoň snižte přísun ohřívaných jídel. Pozor na zmrazování a rozmrazování uvařených jídel.... Nejlepší jídlo je takové, které je čerstvé. Zvlášť užitečné je zařadit do jídelníčku čerstvé ovoce a čerstvé ovocné šťávy. Mrkvová šťáva a šťáva z červené řepy jsou obzvlášť dobrým zdrojem síly a energie.

Potraviny dodávající energii:

 • Čerstvé ovoce a zelenina
 • Plnotučné mléko nebo "chí" (čištěné polotekuté máslo)
 • Pšenice a pšeničné výrobky včetně chleba a      těstovin
 • Rýže, ječmen, med, rozinky, datle, fíky a mandle
 • Olivový olej
 • Fazole, obzvlášť fazolová polévka

Potraviny, které odčerpávají energii

 • Červené maso včetně hovězího, vepřového a telecího
 • Velmi staré a kvašené potraviny včetně dobře uleželých sýrů a nakládaných či uzených potravin
 • Cibule, česnek, houby
 • Brambory a další zelenina, která roste pod zemí. Mrkev a červená řepak jsou výjimky.
 • Rafinovaný cukr, alkohol a káva.

Šest chutí pro vyváženost podle ajurvédy:

 • Sladká: cukr, mléko, máslo, rýže, chlebové      těsto
 • Kyselá: jogurt, citron, sýr
 • Slaná: sůl
 • Ostrá: Pálivá jídla, zázvor, paprika pálivá
 • Hořká: špenát, další listová zelenina, kurkuma
 • Svíravá: fazole, čočka, granátové jablko.

Pozn.: Zázvoru se v ajurvédě říká "univerzální lék", protože výrazně stimuluje trávení.

Pravidlo 14. Protože každý člověk je biologicky jedinečný, mohou různá jídla u různých lidí vytvořit buď
rovnováhu nebo nerovnováhu - záleží na jejich tělesném typu  

Pravidlo 15. Stresová reakce je zásadním faktorem pro vznik chronické únavy. Dochází k tomu tak, že
narušuje tělesné systémy, které vytvářejí energii - zvláště trávení - a oslabuje imunitní systém.

Pravidlo 16. Aby byla odstraněná únava, musí se stres nahradit relaxaci a meditací.

Pravidlo 17. Z biologického hlediska je načasování vším. Činnost vykonávaná v určitém čase může růst energie
a rovnováhy podpořit, zatímco v jinou dobu může stejná činnost způsobit nerovnováhu a únavu. Dodržovat biorytmy má význam zejména při radioterapii a chemoterapii....Biologické vlny jsou jako přírodní vlny.

Cvičení pro všechny typy: Pozdrav slunci (str. 102)

Pravidlo 18. Rovnováha životního prostředí podporuje rovnováhu jednotlivce a jeho nerovnováha způsobuje
nerovnováhu jednotlivce. Kvalita ovzduší (dostatečně větrat, co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu), kvalita vody, kvalita stravy, materiály vyrobené člověkem (dávat přednost přírodním materiálům), elektromagnetické znečištění - nepřeceňovat, nepodléhat panice. Imunitní systém je schopen zlikvidovat téměř vše. Zaměřte se na posílení imunity.

Pravidlo 19. Svět je takový, jací jsme my sami - naše zkušenost se světem závisí na našem stavu vědomí.

Pravidlo 20.  Pět smyslů, to jsou brány do systémů mysli a těla. Zvolíte-li smyslový vstup, který je harmonický a vyvážený, můžete v tomto systému pěstovat štěstí a energii.

SLUCH - hluk je velký ekologický problém. Pozor na hlasitou hudbu - HMAT - ZRAK - CHUŤ - ČICH

Pravidlo 21. Růst je základem přežití. Neznamená je zůstat naživu a být schopen dýchat, ale také žít
duchovně. Duchovní růst dává radost a radost přináší energii. A naopak. Stagnace přináší únavu. Každý by měl dosáhnout své nejvyšší seberealizace.

Pravidlo 22. Plnost života je cílem každého lidského  růstu a vývoje. Plnost se vztahuje k sobě samého spíše než k objektům, zaměřuje se na vědomí přítomného okamžiku a je pro ni typická vnitřní svoboda, tvořivost,
spontaneita a neomezená energie přírody.

Pravidlo 23. DHARMA znamená cestu, která je tou nejsprávnější, rozvíjí a obohacuje vaši pravou přirozenost.
Dharma má stránku univerzální, která je podnětem k růstu a k získání plnosti života, a individuální, která zachycuje specifické činnosti, jež jsou pro vás a pro váš život správné a rozvíjejí ho.