Jistou cestou ke zdraví (orig. The Science of Being Well)

Jistou cestou ke zdraví (orig. The Science of Being Well)

autor: Wallace Delois Wattles - vyd. Brno, Pknihy buplishing 2018 * Knížku napsal na konci 19.stopletí, z jeho učení vycházejí všichni autoři 20.století, jako např. N.Hill, J.Murphy, D.Chopra. B.Byrne a její Tajemství...


Všichni v sobě máme Princip Zdraví. Opravy lze pomocí léků, modliteb, afirmací, apod. ..., pokud si myslíme - jsme přesvědčeni - že metoda funguje. Známe placebo efekt stejně jako hypochondrii. 


Jistá cesta ke zdraví dvě složky:

1/ Hlava = Myšlení (pozornost tvoří, síla představivosti) + Emoce

2/ Jednání - akce, činy = Příjem potravy + tekutin + dýchání + spánek


Je ověřeno, že pokud člověk Myslí jistým způsobem (nevěnuje pozornot neduhům) a jí, pije, dýchá a spí odpovídajícím způsobem, je zdravý. 


Lidské tělo je sídlem energie, která se po vyčerpání obnovuje. Vylučuje odpad a jedovaté látky. Pokud je tělo nemocné, léčebná energie jej napraví. Této energii říkáme ŽIVOT. Život nevzniká v těle. Tělo vzniká ze života. Jako semínko. Vše řídí mocná PŘÍRODA. Dnes se snažíme řídit především rozumem (logikou) místo instinktem (intuicí).


Samotná slova a myšlení nestačí - je třeba vložit záměr, očekávání. S tím, s čím se v duchu ztotožníme, fyzicky splyneme. Proto je důležité myslet na zdraví a ne na nemoc. Tj. mluvit o zdraví a vyhýbat se hovorům o nemocech.


je třeba si ve své mysli vytvořit představu o sobě jako o zdravím kypícím člověku jako součást KONCEPCE ZDRAVÍ. Odmítejte tedy cokoli, co je v rozporu s obrázkem představy dokonalého zdraví. Mentální představa dokonalého zdraví působí na činnost buněk, které se neustále obnovují. Všichni máme mentální a fyzické tělo. Mentální tělo ovládá funkce fyzického těla. Pokud nastavíte myšlení na zdraví, budete se těšit dobrému zdraví.


Síla emocí

Máte strach z nemoci? Chyba!

Pochybujete o tom, že se uzdravíte? Chyba.

Vždy máte totiž pravdu. Bez víry v proces se proces neuskuteční. Myšlenky formulované ve víře (přesvědčení) mají tvořivou energii. Pokud se bojíte nemoci, děsíte se nemoci, pochybujete o svém bezpečí, nebo dokonce o nemoci rozjímáte - spojujete se s ní a ve vašem nitru vznikají její formy a procesy. Bez víry (očekávání) je myšlenka bez síly, nemá žádnou energii. 


Jak posilovat víru? Cvičením vděčnosti.


Vděčnost má dvojí účinek:

Posiluje vaši vlastní víru a přivádí vás k harmonickému vztahu s Přírodou. Vděčnost je KOTVA, díky které vás nestrhne proud.


AKCE - je třeba nejen správně myslet, ale i jednat = jíst, pít, dýchat a spát


JÍDLO


Kdy jíst: Když dostaneme hlad. Pokud nemáte hlad, tělo by potravu nevyužilo (pro přeměnu na energii) a tudíž je nesprávné a nepřirozené jíst, když hlad nemáme. Kdykoli tělo potřebuje potravu, podvědomí oznámí pocitem hladu. Neplést si, že máme na něco chuť. Lze si vytvořit reflex - zvyk. Pokud jíme či pijeme v určitý čas, chuť se také dostavuje v tento čas. Navyklou
touhu po jídle bychom si neměli plést se zdravým hladem. Hlad nepřichází v konkrétní čas. Přichází jen tehdy, když práce a pohyb spotřebovaly dostatečné množství energie a organizmus musí přijmout nový materiál.


Pokud se ve dne dostatečně najíte, není možné, abyste po osvěžujícím spánku pocítili skutečný hlad. Ve SPÁNKU se tělo nabíjí životní silou a dokončuje látkovou přeměnu potravy, kterou přijalo předchozího dne. Organizmus tak nepotřebuje jíst - vydatná snídaně je proti přírodě. Hlad
nemáte, pokud jste nešli spát vyhladovělí! Hlad nezpůsobuje spánek, ale práce (výdej energie).

Přirozené a zdravé je vynechat snídani. (Což je proti hlavnímu proudu, ale já dodržuji, protože to tak cítím). Zastánci snídaně se domnívají, že nemohou začít den s prázdným žaludkem. Je to zlozvyk. Je to jako když si opilec dá prvního panáka. Uspokojení chuti vzniklé zvykem.


KDY je tedy čas na správné jídlo? V poledne po dokonalém vytrávení.


CO jíst? Zeptáme se přímo Přírody. Jíst to, co se nachází tam, kde žijeme.V mírných oblastech co nejpestřejší skladba přírodních potravin. Zohledňovat roční dobu. 


JAK jíst? Jíst s chutí, střídmě (do polo-syta), dobře žvýkat, věnovat jídlu pozornost, a pěstovat vděčnost. Duševně pracující mí jíst stejně jako dřevorubec, ale v menších dávkách. 


Je nutné dobře žvýkat, zasycení přijde dříve. Tím také věnujeme dostatečnou pozornost svému jídlu. Čím důkladněji žvýkáme, tím přirozenější proces. Během jídla myslete na to, abyste z jídla
dostali co nejvíce potěšení. Vybírejte si, co vám chutná. Nesoustřeďujte se na žvýkání, ale na vnímání chuti. 


Ad pití: Přirozené pití = voda. Pijte tehdy, když máte žízeň. Přestaňte pít ve chvíli, kdy žízeň polevuje. Občas si lze dopřát šálek kávy či čaje. Nezvykejte si na sycené nápoje.


DÝCHÁNÍ

Bez dýchání přežijeme jen pár minut. Je dobré se naučit, jak správně (hluboce) dýchat: Držte se zpříma a vypněte hruď. Nemůžete dobře dýchat, pokud máte vpadlou hruď. Skoro každá práce
nás nutí být shrbení. Čas od času se zastavte, vypněte hruď a zhluboka se nadechněte. Učiňte si
z toho ZVYK. Choďte co nejvíc pěšky, a u toho vědomě dýchejte.


Pozor na kvalitu vzduchu. Nejhorší vzduch je tam, kde je spotřebováván dýcháním. Kostely, divadla - tělocvičny! Špatný vzduch je i ten, který je znečištěný. Částice dokážou plíce vyloučit, ale plyny jdou rovnou do krve. Dávejte proto pozor, abyste nevdechovali vzduch obsahující jedovaté plyny a abyste nedýchali vzduch, který jste již vydýchali sami nebo někdo jiný.


SPÁNEK

Naše životní síla se obnovuje ve spánku. Ve spánku se přiblížíme ke Přírodě, životnímu principu - životy se začnou obnovovat.

Faktory pro klidný a vydatný spánek:

  • Přísun vzduchu
  • Klidná mysl. Uléhejte s radostí, s vědomím, že budete zase úplní.
  • Dobrá je před usnutím meditace vděčnosti a očekávání, že klidně usnete.


CVIČENÍ

Nejlepší pohyb (nejpřirozenější) - chůze. Cvičte pro zábavu či užitek, necvičte pro zdraví.


ZÁVĚR

Pěstování zdraví není umění, je to přirozený stav. Musíte se jen odvrátit od umělých návyků a jíst, pít, dýchat a spát tím nejpřirozenějším a nejpříjemnějším způsobem. Potom, pokud budete myslet jen na zdraví (a ne na nemoci), budete zcela jistě zdraví.


CVIČENÍ

Nejlepší pohyb (nejpřirozenější) - chůze.Cvičte pro zábavu či užitek, necvičte pro zdraví.