Seminář III. ELIXÍR ŽIVOTA

Seminář III. ELIXÍR ŽIVOTA

Ozdravný program ve čtyřech krocích

Praktický seminář se zaměřuje na 4 hlavní oblasti péče o zdraví a vzhled, každou oblast pak doplňují užitečné zvyklosti. K dispozici jsou jednoduché teze.