4. téma: Úspěšná osobnost

  • Celkem sedm zásadních zvyklostí tak, jak je zformuloval S. Covey: 1/ Aktivní přístup, transformační slovník 2/ Cílevědomost, životní práce 3/ Jak řídit svůj čas - čas je život! 4/ Úspěšná komunikace - umění naslouchat a porozumět druhým 5/ Myslet způsobem výhra - výhra 6/ Práce v týmu, síla synergie 7/ Obnova sil, jak se udržovat ve skvělé formě +
  • Následná aplikace zvyklostí na "praktický leadership" - budování úspěšného týmu nezávislých osobností na principu výhra - výhra...

CÍL: 

  • 1. soukromé vitězství (práce na sobě)
  • 2. společné vítězství (práce v týmu)

METODA:

  • Ukotvení užitečných zvyklostí nejen pro harmonický život, ale i pro úspěšnou týmovou spolupráci

FORMA:

  • Praktický kurz pro širokou veřejnost nebo pro podnikatele zabývající se zdravým životním stylem
  • Školení školitelů - pro absolventy praktického kurzu (nácvik podle power point prezentace) - možnost vést (sdílet) praktický kurz 

Podrobnosti najdete v "Kalendáři akcí", který bude zpuštěn po vyzkoušení pilotního semináře.

Doporučená literatura:

S. Covey: Sedm návyků vysoce efektivních osobností (grada.cz)

A. Boe: Úspěšný networking. Zábavné a prospěšné vztahy (alman.cz)