Seminář IV. CESTA K PROSPERITĚ

Seminář IV. CESTA K PROSPERITĚ

Náš příjem i stav našeho konta odráží podvědomé myšlenkové vzorce ohledně peněz. Pokud nejsme se svojí finanční situací spokojeni, musíme nejdříve navyklý způsob myšlení změnit. Především je třeba zbavit se mýtů, které jsme získali výchovou. Je třeba převzít za svoji finanční situaci zodpovědnost, tj. seznámit se čtyřmi finančními zásadami a uplatnit je v praxi.