Certifikát o absolvování kurzu Zvyšování sebedůvěry

Certifikát o absolvování kurzu Zvyšování sebedůvěry

Kurz byl pořádán z prostředků EU a skládal se celkem ze 7 jednodenních seminářů