3. téma: Úspěšná komunikace

  • Tajemství úspěšné komunikace ...
  • Jak mluvit k lidem tak, aby vám rozuměli...
  • Jak vyhledávat správné zájemce pro týmovou spolupráci - šablona pro oslovení a vzor "výběrového řízení" (vstupního pohovoru)

CÍL:

  • Uplatnění vzájemně prospěšných vztahů v životě i v podnikání

METODA:

  • Praktická cvičení

FORMA:

  • Praktický kurz pro širokou veřejnost nebo pro podnikatele zabývající se zdravým životním stylem
  • Školení školitelů - pro absolventy praktického kurzu (nácvik podle power point prezentace) - možnost vést (sdílet) praktický kurz - pro vedoucí Network Marketingu

Podrobnosti najdete v "Kalendáři akcí", který bude zpuštěn po vyzkoušení pilotního semináře.

Doporučená literatura:

  • Miguel Ruiz: Čtyři dohody (pragma.cz) 
  • Stephen Covey: Sedm návyků vysoce efektivních lidí (grada.cz)
  • A. Boe: "Úspěšný networking" (alman.cz)