Zdravé sebevědomí

08.11.2009 14:47
"Zkušenost vám řekne, co udělat. Sebedůvěra vám umožní to udělat". Stan Smith

Sebedůvěra je vnitřní síla. Sebevědomí je vědomé používání této síly. Tato síla (zákon přiažlivosti), která utváří náš život, působí neustále, nelze ji vypnout. Buď ji používáte  nevědomě nebo vědomě ve svůj prospěch.

Sebedůvěra je ZVYKEM, který lze posilovat každý den.

Sebedůvěru posilujete, když jednáte navzdory strachu…

Sebedůvěru oslabují výmluvy, otálení. Strach může úplně sebedůvěru zahubit.

Zdroj většiny problémů: Nedostatek sebevědomí způsobený hlavně vlivem výchovy v rodině i ve škole.

Jakmile zvednete své sebevědomí, začne se vám dařit ve všech oblastech života: Začnete se dobře cítit, zlepší se vám trávení a tudíž se vám upraví postava, zvýšíte svoji energii,  upevníte zdraví. Začnete přitahovat do svého života správné lidi a příležitosti, více peněz - stanete se vyhledávaným společníkem, život vás začne bavit.

Jak budovat své sebevědomí? 

Dejte na první místo sami sebe. Chovejte se k sobě – a tím i k ostatním – s úctou. Oceňujte a připomínejte si své úspěchy. Z chyb se poučte a jděte dál.

Pěstujte posilující zvyky 

Zbavit se starých zvyků je těžké, ale je to možné:

1. krok: Rozpoznat špatný zvyk, uvědomit si ho

2. krok: Osvojit si nový zvyk

Pokud neumíte odhalit zlozvyk nebo se ho nemůžete zbavit, podívejte se na jednoduchou a účinnou metodu EFT mé kamarádky paní Evy Pospíšilové www.pospisilovaeva.cz

Zvyky, které posilují sebevědomí
  • Snažte se plnit krátkodobé cíle, každý týden se snažte něčeho dosáhnout. Cesta k sebedůvěře je dlážděna týdenními úspěchy
  • Každý den si připomeňte, co se vám podařilo
  • Každý den se ptejte, co jste se dnes naučili a z čeho jste měli radost
  • Každý den dbejte o svoji kondici (viz "4 kroky" v kapitole "Péče o zdraví a vzhled"))
  • Hledejte kontakty na úspěšné lidi, vyhýbejte se negativním lidem
  • Čtěte zajímavé knihy a inspirující životopisy
  • Pěstujte pocit vděčnosti
  • Zvykněte si požádat o to, co chcete.  
Umění žádat je největším, a přitom nejvíce opomíjeným, principem úspěchu

Lidé s nízkým sebevědomím neumějí požádat o to, co chtějí. Jakmile začnete trénovat umění žádat, začnete posilovat i svoji sebedůvěru.

Pravidlo: „ŽÁDEJTE TAK DLOUHO, DOKUD TO NEDOSTANETE“ velmi dobře znají děti, dospělí je to postupně odnaučí.

Jak žádat?

1.    Vyjadřujte se stručně a jasně

2.    Ptejte se sebevědomě, očekávejte pozitivní odpověď

3.    Ptejte se důsledně, když slyšíte NE, ptejte se Proč?

4.    Ptejte se upřímně

Co dělat, když se dostaví krize?

1.    Uvědomte si, že na vás přišla krize

2.    Připomeňte si svoje největší úspěchy. Vraťte se k základům, kdy se vám dařilo

Konečným cílem našeho života je stát se sebou samým.

Ptejte se proto sami sebe: Co mi přináší pocit štěstí? Na které své vlastnosti jsem hrdá/ý? Podle jakých hodnot řídím svůj život?