4 kroky pro zdravé vztahy

05.08.2017 10:16

Člověk je tvor společenský, je proto záhodno naučit se vytvářet takové vztahy, které nás posilují a obohacují, a zbavit se vztahů, které nás srážejí a unavují. Je to někdy těžké a složité, protože se většinou jedná o nejbližší rodinu. Tam, kde jsme teď, nás dovedl způsob našeho myšlení a tím i chování. Způsob myšlení stejně jako následné chování utvářela naše výchova. Nejprve rodičovská, pak se přidala škola a ještě později zaměstnání, apod. Odpoutat se od rodinných vztahů neznamená, že na rodinu zanevřeme. Ale máme právo jít vlastní cestou, a svým blízkým být nápomocni radou, když je třeba. To nejlepší, co můžeme předat svým dětem, je příklad vlastního fungujícího života.

Vyváženost "já-ty-my-oni" znamená, že je třeba pěstovat vztahy nejen se svým okolím, ale je nezbytné v první řadě vylepšit vztah sami se sebou. Protože beze zbytku platí:

"Podle sebe soudím tebe"

1/  Sebeúcta

Zdravé vztahy vždy začínají u sebe. Většina problémů pramení z nízkého sebehodnocení, vysokého kritizování a odsuzování. Prvním krokem k dobrým vztahům je tedy začít pěstovat svoji SEBEÚCTU. To znamená zvednout si sebevědomí, začít si VĚDOMĚ utvářet a ŽÍT život podle svých představ. Spoléhat na svůj vnitřní hlas, řídit se svými pocity (intuicí). Postoj, kdy se cítíme být obětí, začneme pomalu, ale jistě měnit na postoj, že jsme to my, kdo tvoří svůj život. Převezmeme tedy za svůj život odpovědnost, začneme se ptát sami sebe, jak bychom vlastně chtěli žít...

Začneme hledat svoji DHARMU, účel života... Začněte se k sobě chovat s úctou a láskou, tj. LASKAVĚ. Pokud se začnete chovat k sobě laskavě, stejně tak se k vám začnou chovat lidé kolem vás, protože platí:

"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"

Ze všeho nejdřív tedy musíte změnit představu o sobě samých. Najít odvahu zase být tím, kým doopravdy jste. K tomu vám pomůže sledovat SLOVA, kterými sami se sebou v duchu mluvíte. Začněte procvičovat první dohodu:

"Nepoužívat slova proti sobě ani proti jiným".

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Hlídat svůj slovník a řídit se svými pocity.
  • Sledovat, komu a čemu věnuji svůj čas. Čas je totiž sám život!

2/ Umění naslouchat

Nejprve sami sobě, svým pocitům a odpovědím, které přicházejí na naše otázky z našeho podvědomí. Stejně tak je dobré začít trénovat naslouchání druhým. Se skutečným zájmem. Někdy stačí jen "nastavit ucho" a nechat dotyčného vymluvit. Tak získáváte TAJEMSTVÍ pro úspěšnou komunikaci. Lidé neumějí naslouchat. Každý je zahlcen svými problémy a nápady. Když někomu naslouchá, tak většinou jen proto, aby se pak mohl zase on sám ujmout slova...

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Nacvičovat umění ptát se a naslouchat odpovědím.

3/ Umění požádat druhé o radu, o pomoc...

Jako děti jsme se narodili se schopností všemi možnými prostředky se dožadovat toho, co chceme. Vlivem výchovy jsme se naučili postupně držet svá přání na uzdě a přestat "otravovat" - něčeho se dožadovat. Ztratili jsme schopnost říct přesně to, o co nám jde, a tak si začínáme vytvářet domněnky, které vedou k nedorozuměním. Přestat vytvářet domněnky je obsahem "třetí dohody".

Požádat druhé o radu či pomoc nám leckdy činí potíže. Stydíme se, je nám to hloupé. Přitom lidé jsou potěšeni, když je o něco slušně požádáte. Cítí se užiteční a důležití. Dáváte tak vlastně druhým možnost cítit se dobře, zvednete jejich sebevědomí. Nikdo vám neodsekne, když pronesete: "Prosím vás, mohl byste mi poradit?" Navíc někdy stačí jedna věta pronesená správnému člověku, a váš život dostane jiný směr. Žádná setkání nejsou náhodná!

Užitečné zvyklosti pro váš život:

  • Procvičovat umění žádat o to, co chceme.

 4/ Umění odpouštět

se zdá jako klišé, sama jsem dlouho nechápala, o co se jedná. Myslela jsem si, že nikomu nemám co odpouštět, ani jsem si nebyla vědoma toho, že bych někomu úmyslně ublížila. Jednoho dne jsem vyzkoušela postup odpouštění, který byl jako součást návodu na svobodný život.V knížce "Svět bez hranic" (autor Joe Vitale, vyd. Čintamáni 2011; cintamani.cz) jsem se dočetla o tajné havajské technice, kterou jsem vyzkoušela a nestačila se divit. Slova, která mi nešla přes pusu, a to ani v duchu, jsem si upravila tak, abych je mohla pronést. A ono to opravdu zafungovalo, pocítila jsem okamžitou úlevu, a vyřešila svůj dlouhodobý životní problém - soužití se svojí sestrou v jednom domku. Tajná havajská technika odpouštění, která přináší vnitřní mír, v knížce zní: "Odpouštím ti, odpusť mi a miluji tě." Moje úprava: "Odpouštím ti" jsem ponechala, "odpusť mi" jsem nahradila omlouvám se" (nemám právo někomu něco přikazovat), a "miluji tě" jsem si upravila na přijatelné a stejně účinné "přeju ti jen to dobré". Když totiž popřejeme z celého srdce jen to nejlepší, dostáváme se k dalšímu tajemství úspěšné komunikace: 

"Přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno".

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Trénovat druhou dohodu: Nebrat si nic osobně. Vím, kdo jsem, a tak jsem imunní k názorům druhých. Odpouštím jim jejich názory i chování, a přeju jim jen to dobré.

Doporučený postup:

Postupně zařaďte uvedené zvyklosti do svého života tak, aby byly automatické. Pěstujte zvyk radovat se z maličkostí a užívat si každý den tak, jako kdyby byl poslední.

Doporučená literatura:

1] Ruiz: Čtyři dohody. Pragma.cz 

2] Stephen Covey: Návyky vysoce efektivních lidí. Grada.cz

3] Louise Hay: Miluj svůj život (hlavně DVD).  Pragma.cz

4] Anne Boeová: Úspěšný networking. Zábavné a prosperující obchodní vztahy. Alman.cz

1] a 2] možnost workshopu