4 kroky pro zdravé sebevědomí

08.08.2017 19:08

aneb Jak si utvářet a žít život podle svých představ, jak být v klidu, a jak si přitahovat vše, po čem toužíme

Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že používáme vědomě (správně) sami sebe, že ovládáme svůj vnitřní vrozený Zdroj energie. Tento Zdroj ("srdce") neustále vysílá nějaké vibrace (frekvence), a ty pak přitahují situace na podobné frekvenci. Vlnovou délku svého vysílače nastavujeme svým myšlením, lépe řečeno pocity, které
každou myšlenku doprovázejí. Pocit je v procesu přitahování dominantní. 

Správná NÁLADA je tedy to, oč tady běží.

Návod k použití svého Zdroje, který buď odpovídá na naše dotazy, nebo přitahuje vše, čemu věnujeme patřičnou pozornost:

1/  Umění požádat - správná formulace

Umění požádat o to, co chci, postupem věku (výchovou) ztrácíme. Malé dítě dobře ví, jak žádat. Jenže pak slyší: "Nemůžeš mít vše, co chceš. Musíš být skromný. Je neslušné se něčeho dožadovat. Dej pokoj..." tak dlouho, až se schopnost zformulovat svoji žádost ztratí. Přitom je zajímavé, že jsou lidé poctěni, když je o něco slušně požádáte. Jsou nadšeni, když vám mohou
poradit nebo pomoci. Proč? Protože jsme všichni v podstatě rádi užiteční.

První úskalí při obnově umění žádat je, že většina lidí vlastně ani neví, co chce. A tady je začátek: Ujasnit si, co vlastně chceme, a pak se na to zaměřit, přemýšlet o tom. Máme tendenci spíš myslet na to, co nechceme, nebo čeho se bojíme, a pak se divíme, když se naše obavy naplní. To, co nechceme, nám ale může najít to, co chceme. Stačí najít pozitivní formu toho, co chceme.

Vše začíná v naší hlavě, ať se to někomu líbí nebo ne. Náš vnitřní elektromagnet, kterému dáváme impulzy svým myšlením a doprovodnými pocity, nehodnotí. Pracuje jako počítač. Nerozumí zadání "Nechci..." - vždy pracuje s klíčovými slovy, tedy s podstatou. Pokud chceme být štíhlejší, budeme si představovat, že již se tak cítíme. Nebudeme věnovat pozornost špekům a říkat si, "Fuj, jsi tlustá". Pokud chcete zvýšit příjem, nebudete říkat: "Nemám peníze". Začnete se finanční vzdělávat. Vše, co začíná "JSEM" má velkou sílu. A ještě větší tvůrčí sílu má prohlášení začínající slovy "DĚKUJI ZA..." Do svého vnitřního počítače zadáváme data svým myšlením, a
to buď VĚDOMĚ, nebo nevědomě. POZOR: Myšlení nelze vypnout, stále si v duchu něco říkáme a představujeme, něco hodnotíme. Návod na to, jak si přitahovat to, po čem toužíme, znamená věnovat pozornost svým pocitům. Pocity jsou naším navigátorem, protože hlídat si neustále myšlenky bývá velmi složité.

Ačkoli cesta za našimi sny začíná v hlavě, rozhodně tam nekončí. Jak bylo stručně popsáno, naše myšlenky společně s pocity vysílají určité frekvence, a ty pak přitahují odpovídající odpovědi, náhody, události, setkání, knížky, apod. Naším úkolem je vytvořit si představu, ujasnit si, CO chci, JAK se stane, je pak mimo náš běžný rozum. Je třeba svoji žádost pustit na čas z hlavy, nechat kouzlit Vesmír (naše nadvědomí).

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Myslet na to, co chceme a věnovat pozornost svým pocitům.

2/ Pustit z hlavy - "odeslat výše"

Protože "náhody" neexistují, jsou to jen odpovědi na naši vyslanou žádost - ať se jedná o nějaký dotaz nebo nějaké přání, je třeba procesu nebránit. A to bývá časný kámen úrazu. Je rozumné nechat ve své formulaci prostor pro zázraky, a být zvědaví, jak to "osud" zařídí. Například když hledáme lepší bydlení místo rozumové formulace "Objednávám byt 2+1 blízko stanice ... hlavně ne v paneláku..." Zadat raději "Objednávám příjemné bydlení".

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Každý den si živě představovat naplnění svých přání a cílů. Pak v duchu poděkovat za vše, co máme a co dostaneme, a jít si po svých, ale "být bdělí k příležitostem a "náhodám"... a

3/ Přijmout

Nesmíme bránit vyřízení žádosti, lépe řečeno, musíme vytvořit takové možnosti, abychom byli schopni naši žádost přijmout. Tj. nevytvářet bloky našimi pochybnostmi, strachy, netrpělivostí. Nemá smysl žádat o něco opakovaně, ale opakovaně si představovat, jak se budete cítit, až se
přání vyplní. Doslova se vžít do své představy, dokázat si představit, jak se budeme cítit. A pak je třeba občas také něco udělat, a to v souladu s naší žádostí, ne v rozporu. Kdy máte jednat, poznáte podle toho, že jde vše hladce, cítíte oživení, takový zvláštně klidný pocit "už je to tady".

Když jsme zadali nějaký dotaz, pak je třeba být všímaví k odpovědím. Někdy stačí správná kniha, jindy stačí jediná věta, kterou někdo mimoděk pronese. Někdy nás řešení napadne "z čista jasna". Většinou, když se zabýváme něčím jiným.

Užitečné zvyklosti pro váš život:

  • ... jednat tak, abychom byli schopni požadavek přijmout.

 4/ Potvrdit příjem, uznat, ocenit

Podle přesného zákona, který nezná výjimky, vždy dostaneme to, čím se nejvíce v duchu zaobíráme, čemu věnujeme zvýšenou pozornost. V případě, že přemýšlíme a mluvíme o problémech,přitáhneme skutečně to, co nechceme. Litovat se, nebo obviňovat osud či nějakou
osobu, je zbytečné. Takový postoj naopak problém zvětšuje. Nebo dostaneme to, o co jsme kdysi žádali, ale už to nechceme. Nebo jsme zapomněli, že jsme kdysi něco takového chtěli. Další častý případ: Dostaneme, o co jsme žádali, ale zjistíme, že to není vlastně ono a sarkasticky říkáme: "Když nás chce Bůh potrestat, splní naše přání". Už asi tušíte, že Bůh (neosobní Zdroj) nikoho netrestá. Dostali jsme jen odpověď na naše představy a pocity. Někdy brání ve splnění pocit "Nezasloužím si..."

Když začnete na sobě pracovat, a zvyšovat své sebevědomí, pak se úspěch dostaví. Vše je otázkou vytrvalosti. Někdy je třeba změnit postup, někdy cíl. Je třeba radit se svým vnitřním rádcem, svým Zdrojem.

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Pořídit si sešit splněných přání a zázraků.

Doporučený postup:

Postupně zařaďte uvedené zvyklosti do svého života tak, aby
byly automatické. Pěstujte zvyk radovat se z maličkostí a užívat si každý den
tak, jako kdyby byl poslední.

Doporučená literatura:

1] Deepak Chopra: Sedm duchovních zákonů úspěchu.Pragma.cz 

2] Rhonda Byrne: Tajemství. Knižní klub

3] Piere Franckh: Jak si správně přát. Anag.cz

4] Maxwell Maltz: Psychokybernetika. Pragma.cz

5] Joseph Murphy: všechny jeho knížky

1] až 4] možnost workshopu