4 kroky pro zdravé finance

05.08.2017 11:13

Abychom si mohli vychutnávat svůj život, je třeba se finančně zajistit tak, abychom si nemuseli dělat starosti s penězi. Bez peněz se v dnešní společnosti žít nedá. Na druhou stranu peníze samy o sobě život neobohatí. Finanční svoboda je součástí celkového bohatství, dává nám možnost žít tak, jak se nám líbí, protože nemusíme kvůli penězům dělat to, co se nám nelíbí. Oscar Wilde trefně poznamenal:

"Existuje jen jediný druh lidí, kteří na peníze myslíc více než bohatí, a to třída chudých.

Chudí ve skutečnosti nikdy nemyslí na nic jiného."

Náš příjem i stav našeho konta odráží podvědomé myšlenkové vzorce ohledně peněz. Pokud nejsme se svojí finanční situací spokojeni, musíme nejdříve navyklý způsob myšlení změnit. Především je třeba se zbavit mýtů, které se nám dostávaly do hlavy výchovou, jako např. "K bohatství vede tvrdá práce. Nelze si nechat platit za to, co dělám rád" ...

Začátek cesty ke každému úspěchu, tedy i k vytváření bohatství, začíná v hlavě. Je nezbytné začít si sami sebe představovat jako bohaté lidi. K tomu je třeba přidat změnu postoje k penězům. Je na čase převzít za svoji finanční situaci zodpovědnost, a seznámit se čtyřmi finančními zásadami:

 1/  Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji: vytvořit

Zákon výdělku praví: "Peníze jsou nejdříve v hlavě, potom ve skutečnosti".  Způsob vydělávání peněz většinou pochytíme od svých rodičů. Jejich doba zaručovala "jistotu zaměstnání", což ale v dnešní době internetu přestává platit. Je rozumné se včas finančně zabezpečit a vytvořit si více zdrojů příjmu, a postupně "aktivní příjem" převést na příjem "pasivní".

Aktivní příjem znamená, že pracujeme za peníze - jako zaměstnanci nebo jako živnostníci či drobní podnikatelé. Když nepracujeme, peníze nepřicházejí.

Pasivní příjem je takový příjem, který když jednou vytvoříme, nejsme již závislí na tom, zda pracujeme, nebo ne. Takový příjem vytvářejí majitelé obchodních systémů, nebo investoři, kteří do těchto podniků (akciových společností) investují. Pasivní příjem mohou vytvářet také peníze uložené v bance na dlouholetý úrok, nebo výnosy z podílů na podniku (akcie = dividendy). Pasivním příjmem může být autorský honorář, kdy autor vytvoří dílo (knihu, hudbu...) a dostává tantiémy, procenta z prodeje či uvedení díla na veřejnosti.

Velmi zajímavou možností, jak si vytvořit v době internetu pasivní příjem, je začít chytře nakupovat a vybudovat si síť "chytrých e-shopů". Nakupujete tam, kde vám za vaše nákupy zaplatí, a zaplatí i za vaše doporučení (affiliate program) formou "provize" z nákupní sítě. Stačí si jen dobře vybrat.

Podle Roberta Kiyosakiho, autora knih o finanční gramotnosti, lze snadno poznat, jaký druh příjmu lidé vytvářejí podle slov, která nejčastěji ohledně peněz pronášejí.

Zaměstnanec miluje slovo JISTOTA, a mluví o výši výplaty,

S - živnostník má rád SOBĚSTAČNOST a NEZÁVISLOST, pracuje na procenta nebo hodinovou mzdu.

Majitel systému používá často slovo SVOBODA, 

zatímco Investor miluje slovo ZHODNOENÍ. Majitel podniku hledá schopné manažery, investor zase zajímavé investiční příležitosti.

Zvyklosti, které jeužitečné zařadit do svého života:

  • Hlídat svůj slovník, začít používat slova odpovídající "kvadrantu", ze kterého chci generovat své příjmy.

2/ Peníze je třeba udržet

Daleko těžší bývá vydělané peníze udržet. Hluboko do kapsy může mít člověk, který vydělává deset tisíc měsíčně stejně jako někdo, kdo vydělá padesát tisíc, ale žije za šedesát. Zákon utrácení zní: "Nejprve zaplaťte sami sobě", tj. z vydělaných peněz odložte minimálně 10%, a pak žijte z toho, co zbude.

Mezi dovednosti ohledně utrácení patří sledování rozpočtu, plánování výdajů a přehled, za co peníze utrácíte. Finančně gramotný člověk se nebude zbytečně zadlužovat. A pokud ano, pak na investici do aktiv. U spoření je důležitá pravidelnost.

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Pěstovat zvyk utrácet peníze s rozvahou, a to až po té, co odložím minimálně desetinu svého příjmu.

3/  Peníze je třeba investovat tak, aby byly chráněny, a aby byly rozmnožovány

Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv nebo pasiv. Pasiva peníze z kapsy vytahují (dům, ve kterém bydlíte ; auto pro soukromé účely ; děti ...). Aktiva vám peníze přinášejí nezávisle na vaší práci. Například úroky ze spoření, provize z obchodní sítě, autorské honoráře, cenné papíry (akcie, dluhopisy), drahé kovy a kameny, umělecké sbírky, dům pro podnikání ... Nejlepší investice je investice do svého vzdělání, protože mozek je nejdůležitější aktivum.

Užitečné zvyklosti pro váš život:

  • Neustále se finančně vzdělávat.

4/ Peníze musí proudit

Peníze nemohou na účtu (nebo ve slamníku) jen ležet. Skrblictví je duševní nemoc. Skutečně bohatí lidé na svém bohatství nelpí, peníze si rozumně užívají, a nezapomínají na potřebné. Jednou z možností, jak přispívat druhým, je platit účty za poskytnuté služby s radostí, a
s poděkováním, že vám natolik věřili, že vám služby poskytli předem. Jakmile se zbavíte odporu k placení účtů (složenek), začnou se dít zajímavé věci. Stačí vyzkoušet.

Jedním z tajemství bohatství jsou tzv. desátky. Toto tajemství vychází ze zákona setby - nejdříve je třeba zasít, pak teprve sklidit. Desátkem se nerozumí jen "desetina" příjmu, ale třeba nezištná pomoc, rada, úsměv, atp. Zákon praví: "Dej, bude ti dáno, přej, bude ti přáno"

Zvyklosti, které je užitečné zařadit do svého života:

  • Radovat se z dávání, a věnovat pozornost i přijímání.

Doporučený postup:

Postupně zařaďte uvedené zvyklosti do svého života tak, aby byly automatické. Pěstujte zvyk radovat se z maličkostí a užívat si každý den tak, jako kdyby byl poslední.

Doporučená literatura:

1] Robert Kiyosaki: CashFlow Kvadrant. Pragma.cz 

2] Robert Kiyosaki: CashFlow - stolní společenská hra. Pragma.cz

3] Hana Kolmanová: Cesta k finanční prosperitě. Příručka budoucího milionáře. e-profess.cz (sepsala jsem původně pro sebe, a funguje!)

1] a 3] možnost worshopu


TIP: Připojte se k "chytrým spotřebitelům", investujte trochu peněz do svého zdraví a vzhledu - nakupujte ve "svém chytrém e-shopu" a sdílejte své zkušenosti s dalšími "chytrými spotřebiteli". Lidmi, kteří chtěj být zdraví po všech stránkách a mají odvahu stát se bohatými. viz lišta "chytrý e-shop"