Fit program pro zdravý život

Být fit, tedy ve formě, znamená žít vyvážený život. Pečovat o své zdraví, o své vztahy, o své finance. Díky internetu je dnes možné vytvořit si z péče o zdraví a vzhled "ozdravný penězovod" - pasivní zdroj trvalého příjmu.  

Jak začít?

 • Ideální je začít měnit své návyky. Náš život utvářejí zvyky, většinou spíše zlozvyky. Naštěstí lze kdykoli vytvořit zvyk nový, který zlozvyk ´přemaže´. Nový zvyk je třeba opakovat tak dlouho, dokud "nepřejde do krve" - stává se automatickým jako např. čištění zubů.

První návyk?

 • Přestat si stěžovat. Věnovat pozornost slovům, která používáme, a to i v duchu!

Zdraví a vzhled

 • Zjistila jsem, že lidé o zdraví mluví, ale téměř nic pro jeho udržení či vylepšení nedělají. Nechávají jej v péči lékařů, a když jsou zklamáni, vyrazí za různými léčiteli... Vše se odvíjí od toho, že je zdravotní péče jakoby zadarmo. A co je zadarmo, toho si lidé neváží.

 • Za co lidé utrácejí velké peníze? Do čeho investují? Především do hubnutí a do omlazovacích kúr, jako jsou plastické operace, drahá kosmetika. Přitom stačí dát do pořádku své celkové zdraví. Vše souvisí se vším, základem zdraví je zdravý metabolismus. Vyzkoušela jsem sama na sobě i na svém okolí 4 jednoduché kroky, ráda se formou sdíleného kurzu podělím.

Zdravé vztahy

 • Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

 • Začněte se proto k sobě chovat s úctou.

 • Posilujte své sebevědomí. Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že začneme správně - vědomě - používat svoji vrozenou sílu. Tato síla působí stále, nelze ji vypnout. Bohužel spíš působí proti nám, protože si nejsme její síly vědomi. Proč ji neopužít ´vědomě´pro své dobro?

Zdravé finance

 • I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.

 • Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit. O způsobu generování příjmu rozhoduje, jakou jste osobností - viz Cash Flow Kvadrant.

 • Peníze je třeba také udržet, a to bývá paradoxně těžší než je vydělat.

 • Peníze je třeba investovat tak, aby byly nejen rozmnožovány, ale zároveň byly i chráněny. Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv (peníze do naší kapsy přinášejí, například činžovní domy,  akcie ...) nebo pasiv (peníze z naší kapsy odnášejí, např. dům, ve kterém bydlíme, auto, které neslouží k podnikání, děti...). Pozor na hloupé dluhy! Bohatí si půjčují pouze na aktiva! 

 • Peníze je třeba si užívat. Peníze musejí proudit, přinášet užitek, vylepšovat život. Nežijeme, abychom hromadili peníze, ale abychom si zajistili pohodlný život. Dnes se bez peněz žít nedá.

 • Inspirací může být například chytré nakupování, kdy si pouze "přesměrováním" části výdajů můžeme trvalý zdroj příjmu celkem pohodlně zajistit. Více záložka "Zdravý a chytrý e-byznys" a praktický kurz 2.

 • Abyste sklidili úspěch nejen v tomto moderním "podnikání při zaměstnání", ale i v životě, je třeba si postupně osvojit univerzální návyky pro úspěch, začít se vzdělávat a růst jako osobnost. Právě takovým tématům se věnují pracovní semináře a doporučené knížky na mých www.kolmanova.com

Zdokonalovat se můžete v nabízených kurzech. Můžete se v případě zájmu stát organizátorem kurzů, nebo lektorem.

Cash Flow Kvadrant

Z - zaměstnanec dává přednost jistotě, směňuje svůj čas za peníze.

S - OSVČ či majitel s.r.o. dává přednost svobodě, i když jen relativní. V porovnání se zaměstnancem směňuje daleko více času za peníze, na dovolenou si musí vydělat a nemůže si dovolit být nemocný.

M - 1/za majitele vlastního systému (a.s.) pracují jiní lidé (dává lidem pracovní příležitost) 2/ majitel frenšízi prodává obchodní systém na klíč za podíl na zisku 3/ majitel sdíleného systému network marketing (osobní frenšíza) investuje trochu času do zaučení správných lidí - naučí je chytře nakupovat a učit to samé zase další šikovné lidi - tím vytváří síť chytrých e-shopů, která poskytuje díky provizím z nákupů finanční i časovou svobodu.

I - za investory pracují peníze.

Finanční a časová svoboda vzniká pouze na pravé straně !


Robert Kiyosaki: "Velmi bohatí lidé budují sítě, ostatní hledají zaměstnání."