Tři pilíře pro zdravý život :

 1. Zdravý organizmus: Hlava + Pohyb + Relax + Strava

 2. Zdravé finance: Vytváření více zdrojů příjmu

 3. Zdravé vztahy: Začít u sebe-úcty, pěstovat umění naslouchat a myslet způsobem výhra-výhra = předpoklady pro úspěšnou týmovou spolupráci

 • Jak skloubit vše dohromady? Jak si z péče o zdraví a vzhled vytvořit "ozdravný penězovod" - pasivní zdroj trvalého příjmu? Návod najdete pod záložkou "Zdravý a chytrý e-bysnys". Zdokonalovat se můžete v nabízených kurzech. Můžete se v případě zájmu stát organizátorem kurzů, nebo lektorem.

Kde začít?

 • U sebe! Cesta k úspěšnému a prospěšnému životu začíná "soukromým vítězstvím", teprve pak může následovat "společné vítězství" - práce v týmu.

Jak začít?

 • Ideální je začít měnit své návyky. Náš život utvářejí zvyky, většinou spíše zlozvyky. Naštěstí lze kdykoli vytvořit zvyk nový, který zlozvyk ´přemaže´. Nový zvyk je třeba opakovat tak dlouho, dokud "nepřejde do krve" - stává se automatickým jako např. čištění zubů.

První návyk?

 • Přestat si stěžovat. Věnovat pozornost slovům, která používáme, a to i v duchu!

 • Postupně pak vytvářet užitečné návyky pro zmíněné tři oblasti: zdraví, finance a vztahy (více Kurz 1)

Zdraví a vzhled

 • Zjistila jsem, že lidé o zdraví mluví, ale téměř nic pro jeho udržení či vylepšení nedělají. Nechávají jej v péči lékařů, a když jsou zklamáni, vyrazí za různými léčiteli... Vše se odvíjí od toho, že je zdravotní péče jakoby zadarmo. A co je zadarmo, toho si lidé neváží. Za co ale lidé utrácejí velké peníze? Do čeho investují? Především do hubnutí a do omlazovacích kúr, jako jsou plastické operace, drahá kosmetika ... 

 • Více Kurz 1

 • Zdravé vztahy

  • Jak se budete chovat k sobě, tak se budou chovat ostatní k vám. To je zákon akce a reakce aneb "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

  • Začněte se proto k sobě chovat s úctou. Posilujte své sebevědomí. Zdravé sebevědomí nemá nic společného s nafoukaností. Zdravé sebevědomí znamená, že používáme vědomě (správně) sami sebe, že ovládáme svůj vnitřní vrozený Zdroj energie. Tato síla působí neustále, nelze ji vypnout (myslíme si něco neustále). Většinou síla působí proti nám, aniž si to uvědomujeme. Zdravé sebevědomí tedy znamená, že začneme tuto vrozenou sílu používat "vědomě" pro své blaho.

  • Více kurz 2: Vzorec úspěchu

  Zdravé finance

  • I zdravý člověk je bez peněz napůl nemocný. Dnes je velmi nebezpečné nezajistit si více zdrojů příjmu. Je rozumné začít se finančně vzdělávat.

  • Peníze je třeba nejdříve vydělat, přesněji řečeno vytvořit. 

  • Peníze je třeba také udržet, a to bývá paradoxně těžší než je vydělat.

  • Peníze je třeba investovat tak, aby byly nejen rozmnožovány, ale zároveň byly i chráněny. Měli bychom začít rozeznávat, zda své peníze investujeme do aktiv (peníze do naší kapsy přinášejí, například činžovní domy,  akcie ...) nebo pasiv (peníze z naší kapsy odnášejí, např. dům, ve kterém bydlíme, auto, které neslouží k podnikání, děti...). Pozor na hloupé dluhy! Bohatí si půjčují pouze na aktiva! 

  • Peníze je třeba si užívat. Peníze musejí proudit, přinášet užitek, vylepšovat život. Nežijeme, abychom hromadili peníze, ale abychom si zajistili pohodlný život. Dnes se bez peněz žít nedá.

  • Inspirací může být například chytré nakupování, kdy si pouze "přesměrováním" části výdajů můžeme trvalý zdroj příjmu celkem pohodlně zajistit (záložka "Zdravý a chytrý e-byznys" a kurz 5. Abyste sklidili úspěch nejen v tomto moderním "podnikání při zaměstnání", ale i v životě, je třeba si osvojit univerzální návyky pro úspěch, začít se vzdělávat a růst jako osobnost. Právě takovým tématům se věnují předkládané praktické kurzy :-)