Tři pilíře pro zdravý život :

  • Zdravý organizmus

  • Zdravé finance

  • Zdravé vztahy

  • Ozdravný penězovod - Jak si z péče o zdraví a vzhled vytvořit pasivní zdroj příjmu? Návod najdete pod záložkou "Zdravý a chytrý e-bysnys"

Kde začít?

  • U sebe! Žít v souladu sami se sebou znamená žít v souladu s přírodou a jejími zákony!

Jak začít?

  • Ideální je začít měnit své návyky. Náš život utvářejí zvyky, většinou spíše zlozvyky. Naštěstí lze kdykoli vytvořit zvyk nový, který zlozvyk ´přemaže´. Nový zvyk je třeba opakovat tak dlouho, dokud "nepřejde do krve" - stává se automatickým jako např. čištění zubů...  

První návyk?

  • Přestat si stěžovat. Věnovat pozornost slovům, která používáme, a to i v duchu!

  • Postupně vytvářet užitečné návyky pro zmíněné tři oblasti: zdraví, finance a vztahy.

Doporučuji pracovní "Semináře pro život"