"Stále FIT aneb FIT v každém věku"

Anti-Aging program ve 4 krocích


Praktický návod pro každého, kdo si chce vylepšit a udržet zdraví a kondici - a to bez ohledu na věk. Naštěstí se dá proces stárnutí výrazně zpomalit.

Na základě zjištění, že všechny lidské bytosti nestárnou stejnou měrou, popsali vědci tři rozdílné způsoby, jak charakterizovat lidský věk.


Chronologický věk neovlivníme, odvíjí se od data našeho narození.


Psychologický věk

 • Důležitější je, na kolik se cítíme, než to, kolik nám ve skutečnosti je. Rozhodující je náš postoj ke stárnutí - to, jak se ke stárnutí stavíme.

 • Životní návyky mají na dlouhověkosti podíl 60%. Je proto rozumné zařadit pro péči o zdraví a vzhled pár užitečných každodenních návyků... 

Klíčovým faktorem je věk biologický.

 • Jde o velmi důležitý komponent v procesu stárnutí. Je měřítkem toho, jak dobře funguje fyziologický systém. Padesátiletý člověk, který o sebe dobře dbá, může mít biologickou kondici třicetiletého jedince. A naopak, třicetiletý, který o své zdraví nedbá, může mít biologickou kondici daleko staršího člověka.

 • Dnes lze velice snadno ovlivnit např. tyto ukazatele: Kapacita vzduchu v plicích, hladinu antioxidantů, krevní tlak, metabolickou aktivitu, svalovou hmotu, tloušťku kůže, atp.

1/ HLAVA

 • Zaručený způsob, jak měnit biologický věk, je změnit způsob vnímání stárnutí, protože "Čemu věříme, o čem jsme přesvědčeni, to se také stane!"

 • Pokud jsme přesvědčeni o tom, že ke stáří patří nemoci, pak budeme nemocní. Pokud posloucháme televizi, tak se dozvíme, co vše máme s věkem očekávat. A to je velký problém. Podle meta-fyzického zákona totiž přitahujeme to, na co nejčastěji myslíme, o čem nejčastěji mluvíme.

 • Očekávání určuje výsledky to je zákon. Jestliže čekáte, že s přibývajícím věkem se bude vaše zdraví zhoršovat, máte pravdu. Očekávání, že můžete omládnout a budete žít dlouhý kvalitní život, vám dá rovněž za pravdu. 

 • Naše společnost nás vede k tomu, abychom věřili, že stárneme-li, pak chátráme fyzicky i duševně. Na našem strachu ze stárnutí pak vydělává průmysl zdraví a krásy.

2/ RELAX

 • Je prokázáno, že klidový stav pomáhá udržovat hladinu hormonů, jejich úbytek je spojován právě se stárnutím. Opakem jsou dlouhotrvající stresové situace - do boje vstupuje mnoho důležitých hormonů. Déle trvající stres může vyvolat onemocnění a prokazatelně urychluje proces stárnutí.

 • K uvolnění patří také kvalitní spánek. Naše tělo pracuje, i když spíme.

3/ POHYB

 • V každém vku je třeba se hýbat. Nejlepší je začít KAŽDÝ DEN pravidelnou ranní rozcvičkou, a to přímo omlazující cviky Pět Tibeťanů. Cvičení netrvá déle než 10 minut a dodá patřičnou energii. 

4/ STRAVA

 • Pro celkové zdraví - tedy i to, jak zůstat fit -  potřebujeme především dokonalé trávení - zdravý metabolismus. Tady výrazně pomohou správné stravovací návyky. Strava musí být vyvážená a pestrá, bohatá na živiny, na omlazování mají prokazatelný vliv antioxidanty.