Bonus: Jak skloubit vše dohromady a vytvořit si Ozdravný penězovod?

Bonus: Jak skloubit vše dohromady a vytvořit si Ozdravný penězovod?

Inspirací může být například chytré nakupování, kdy si pouze "přesměrováním" části výdajů můžeme trvalý zdroj příjmu celkem pohodlně zajistit. Více záložka "Ozdravný penězovod" a praktické kurzy.


Abyste sklidili úspěch nejen v tomto moderním "podnikání při zaměstnání", ale i v životě, je třeba si postupně osvojit univerzální návyky pro úspěch, začít se vzdělávat a růst jako osobnost. Právě takovým tématům se věnují pracovní semináře a doporučené knížky na mých stránkách věnovaných osobnímu rozvoji, stačí kliknout na www.kolmanova.com