Jak vyhledávat perspektivní zájemce pro úspěšný tým

Jak vyhledávat perspektivní zájemce pro úspěšný tým

Tréninkový kurz je určen pro vedoucí pracovníky NM a jejich tým -  kurzy mohou za podíl na zisku zorganizovat...


Program

1.  Koho hledáme?

2.  Jak poznat perspektivní zájemce?

3.  Jak poznat problémové zájemce?

4.  Jak zaujmout? Jak navázat kontakt?

5.  Trénink: Práce se šablonou

6.  Jak mluvit k lidem tak, aby vám rozuměli?

7.  Trénink: Nabídka pro různé cílové skuiny.