Úspěšná osobnost. Praktický leadership

Návyky úspěšných osobností

Praktický kurz pro

  • lidi, kteří chtějí žít bohatý život po všech stránkách,
  • lidi, kteří umějí nakupovat po internetu, jsou komunikativní a jsou ochotni investovat trochu peněz do svého zdraví (=vzhledu) a trochu času do svých vztahů.
  • lidi, kteří začali (nebo se rozhodují začít)podnikat v moderním network marketingu
  • vedoucí network marketingu a jejich týmy
  • firmy a jejich vedoucí pracovníky

Celkem sedm zásadních zvyklostí tak, jak je zformuloval S. Covey, doplněné dalšími poznatky z praxe:

1/ Aktivní přístup, transformační slovník

2/ Cílevědomost, životní práce

3/ Jak řídit svůj čas - čas je život!

4/ Úspěšná komunikace - umění naslouchat a porozumět druhým

5/ Myslet způsobem výhra - výhra 

6/ Práce v týmu, síla synergie

7/ Obnova sil, jak se udržovat ve skvělé formě +

Následná aplikace zvyklostí na "praktický leadership" - budování úspěšného týmu nezávislých osobností na principu výhra - výhra...

CÍL: 1. soukromé vítězství (práce na sobě) 2. společné vítězství (práce v týmu)

METODA: Ukotvení užitečných zvyklostí nejen pro harmonický život, ale i pro úspěšnou týmovou spolupráci

FORMA: Praktický kurz a možnost následného "Školení školitelů"  

Podrobnosti najdete v "Kalendáři akcí", který bude spuštěn po vyzkoušení pilotního kurzu.

Doporučená literatura:

S. Covey: Sedm návyků vysoce efektivních osobností (grada.cz)

Principy týmové spolupráce

Praktický kurz pro firmy a jejich vedoucí pracovníky.

Modifikace sedmi návyků na řízení týmů ve firmách. Coveyho principy jsou doplněny mojí dlouholetou praxí.

Doporučená literatura:

S. Covey: Návyky vysoce efektivních osobností. Grada.cz