Praktické kurzy

CYKLUS volně provázaných praktických kurzů (minimální teorie, možnost uplatnit v každodenním životě) pro každého, kdo chce sklidit úspěch ve všech oblastech života, a kdo je ochoten na sobě neustále pracovat.

OSOBNÍ RŮST v podstatě znamená překonat myšlení davu, dostat se do bodu, kdy máte tolik sebedůvěry, že víte, že můžete být samostatní - stát na vlastních nohách. Když objevíte svoji vnitřní (tvůrčí) sílu, pak zjistíte, že vás ve skutečnosti nic neomezuje kromě vás samotných - vašeho způsobu myšlení.

Náš život utvářejí ZVYKY, obvykle spíš zlozvyky. Myslíme navyklým způsobem, který jsme si vytvořili výchovou (domestikací). Naštěstí lze kdykoli špatné návyky "přemazat" návyky novými - pozitivní změny jsou tak trvalé... A právě o tom jsou předkládané kurzy rozdělené do 5 témat (viz záložky)

  • Kapacita kurzů je omezená, protože je kladen důraz na diskuzi a cvičení
  • Z každého kurzu si účastníci odnesou jednoduché teze.
  • Absolventi se mohou stát lektory, pokud se účastní následného "školení školitelů" - nácviku kurzu podle prezentce v power point - vhodné zejména pro vedoucí pracovníky podnikání Network Marketingu nebo soukromé lektory či poradce.