Licenční kurzy jako školení školitelů

  • Kurzy můžete spoluorganizovat nebo 
  • po absolvování a zaškolení můžete vést kurz samostatně.
  • Vedlejším efektem je zdarma propagace vašich služeb, pokud jsou kurzy vedeny ve vašem zařízení.

Postup:

  1. Absolvent vybraného kurzu. 
  2. Absolvovent doplňujícího pracovního semináře.
  3. Asistent kurzu.
  4. Školitel kurzu.
  5. Školitel školitelů.